Дипляни

Рекламни материали при които се изискват малко по-големи разходи от листовките - за хартия  /хромова 130/150 гр./;предпечат , дизайн и печат - 4+4 цв. Най-разпространен вариант е А4 с две гънки пълноцветен двустранен печат . Могат да се разпространяват масово  по заложени критерии за потребителските групи .Дипляната може да отрази по-пълно дейността на дадена фирма,както и индивидуалните харектеристики на даден продукт.
    Примерна цена :Формат А4 с две гънки; цветност 4+4 цвята;хартия хромова 150 гр.;              тираж 2000 бр. Цена -190 лв.
Цената не включва предпечат и ДДС.