Офсетов печат

Офсетовият печат е най-разпространената технология, която позволява да се печата с високо качество върху хартия и картон и PVC. Той се отличава с ниски производствени разходи.

Офсетовата технология се използва за печат на брошури, проспекти и списания. Той се отличава с високо качество, независимо дали е черно-бяло или цветно и притежава висока производителност. Офсетовият печат се използва при отпечатването на почти всички материали - вестници, списания, плакати, календари, визитни и други картички, бланки и формуляри, диплянки, каталози, годишни отчети, хартиени и картонени опаковки и много други. Често той служи и за основна технология при печатане с комбинирана технология.