Бланки

Формат 21х29.7 см 

Цвят брой Офсет 80 гр./ кв.м
1 цвят 200 23,00лв.
1 цвят 500 27,00лв.
1 цвят 1000 37лв.
1 цвят 2000 54лв.
2 цвята 500 45,00лв.
2 цвята 1000 58лв.
2 цвята 2000 75лв.
3 цвята 500 64,00лв.
3 цвята 1000 80лв.
3 цвята 2000 95лв.
4 цвята 500 94,00лв.
4 цвята 1000 108лв.
4 цвята 2000 120лв.

Фирмата предлага и хартии от утвърдени производители /избор по каталог/    
    
Обикновена поръчка  5 работни дни  
    
В цените не е включена предпечатна подготовка.    

Всички цени са без ДДС!