Иглена перфорация

С помощта на ситната перфорация се фиксира мястото на откъсване на дадено изделие. Тази довършителна операция улеснява откъсването. Използва се много за фактури, формуляри, билети, талони, работни календари и др.

Предлагаме два вида перфорация - иглена и машинна.