Машинна номерация

Постига се индивидуалност на различните видове документи: фактури, гаранционни карти, формуляри, талони, полици и др.

Имаме възможност за постигане на къси срокове при изпълнение на големи обеми за номерация.

Подготовка за номерация – 10лв.

До 1000 тираж 0.020лв. на лист

Над 1000 – 0.0,15 лв. на лист